thiet ke ao nuoi tom

  1. A

    thiết kế ao nuôi tôm

    Thiết kế ao nuôi tôm nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung. Trong mô hình nào đều có bản vẽ thiết kế trước nhằm hình dung, vị trí, đo lường được diện tích, chi phí cho dự án ở một mức giá trị nào đó nằm trong khả năng của nhà đầu tư và tiện lợi trong thi công. 1. KHẢO SÁT MẶT BẰNG - Khảo sát...
Top