the habitat binh duong

  1. L

    Toàn quốc The Habitat Bình Dương - Nơi ươm mầm tương lai cho trẻ

    Bình dương hiện nay là một trong các tỉnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI) nhiều nhất cả nước chỉ sau Thành phố mang tên Bác chiếm khoảng 12% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Có hơn 3000 doanh nghiệp có vốn FDI đang đầu tư và phát triển tại đây. Có thể nói bình dương đã trở nên màu mỡ...
  2. L

    TP Hồ Chí Minh The Habitat Bình Dương - Vị trí vàng

    Dù chỉ mới phát triển được 20 năm nhưng Bình Dương đã thu hút vô số vốn đầu tư từ nước ngoài(FDI) với hơn 3000 doanh nghiệp PDI. Trong đầu năm 2018, Bình Dương chỉ đứng sau TPHCM về việc thu hút FDI, chiếm 12.98% tổng vốn đầu tư cả nước. Ngoài việc thu hút lượng lớn FDI thì Bình Dương đang dần...
Top