kệ giầy dép bằng gỗ

  1. C

    TP Hồ Chí Minh Cần Thanh lý kệ dép, kệ sách giá xuất xưởng

    Kệ dép, kệ sách cần thanh lý kho gấp, giá xuất xưởng. Kệ 3 tầng 220.000đ Kệ 4 tầng 270.000đ Kệ 5 tầng 320.000đ. Kệ bằng gỗ tự nhiên, không công vênh mói mọt
Top