đầu đọc thẻ tầm xa

  1. P

    Đầu đọc thẻ tầm xa UHF MR6221E

    Đầu đọc thẻ tầm xa UHF MR6221E Đầu đọc tầm xa UHF MR6211E Đầu đọc tầm xa UHF MR6211E là dạng đầu đọc thẻ tầm xa được ứng dụng nhiều trong việc quản lý bãi xe, quản lý hàng hóa. MR6211E có khả năng đọc thẻ lên tới 6m cho phép đọc thẻ trong khoảng cách xa khi cần thiết. Đầu đọc thẻ tầm xa UHF...
Top