bst 130

  1. P

    Toàn quốc Cổng barrier tự động BST-130

    Cổng barrier tự động BST-130 Thanh chắn barrier tự động BST130, có công suất motor 120W, các tốc độ đóng mở tùy chọn là 1.8s. 3s. và 6s cho cần 3m và 6m Có thể tự thay đổi hướng trái và hướng phải được, có chức năng bật cần, hạn chế va chạm nhẹ không bị gãy cần. Thông số kỹ thuật chi tiết của...
  2. P

    Cổng barrier tự động BST-130

    Cổng barrier tự động BST-130 Thanh chắn barrier tự động BST130, có công suất motor 120W, các tốc độ đóng mở tùy chọn là 1.8s. 3s. và 6s cho cần 3m và 6m Có thể tự thay đổi hướng trái và hướng phải được, có chức năng bật cần, hạn chế va chạm nhẹ không bị gãy cần. Thông số kỹ thuật chi tiết của...
Top