Nhẫn Nam Khắc Thần Chú Om Mani Padme Hum

Hông Duyên

Thành viên cấp 1
#1
Ý nghĩa của mình chú Om Mani Padme Hum:
  • Om - Tiếng khởi đầu của mỗi câu thần chú, chỉ thân miệng ý của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, gồm toàn cả vũ trụ.
  • Mani – Viên ngọc quí của tâm từ bi
  • Padme – Hoa sen tượng trưng cho trí tuệ trực nhận tánh không
  • Hum - Ở trong kết hợp thuần nhất giữa từ bi và trí tuệ
  • Toàn câu Thần chú có nghĩa là: Viên ngọc quí nằm trong hoa sen, cầu chư Thần, Thánh, Tiên, Phật hỗ trợ.
 
Top